Dejavnosti

POVERJENIKI:

Marjeta Nahtigal za občino Žužemberk – Dvor                              tel.  051 338 268

Nace Župan za občino Šentjernej                                                     tel. 031-312-718

Vida Kalem za občine Šmarjeta, Škocjan, Otočec, Trška gora   tel. 031 343 227

Grlica Ana za občino Mirna Peč                                                       tel. 040 874-518

France Saksida za, Dolž                                                                     tel. 041 801 453

Udovč Franc, Stopiče                                                                         tel. 051/342-601

Drčar Anton,  Prečna                                                                         tel. 041 631 547

Bele Anita, Straža                                                                               tel. 031 687 055

Štefka Povž, Uršna sela                                                                     tel. 031 619 994

Zupančič Milka, Novo mesto                                                           tel. 041 837 730

Avguštin Antonija, Dol. Toplice                                                      tel. 041 666 341

Arko Valerija, Ločna, Mačkovec                                                     tel. 041/539-748

Gazvoda Martin, Gabrje                                                                   tel. 031/630-398

Tekavec Zvone,  KS Podgrad                                                           tel. 031 278 530

 

ČLANARINA ZA LETO 2019

Po sklepu izvršilnega odbora društva ostane višina članarine nespremenjena, in sicer znaša 10,00€. Člane prosimo, da članarino poravnajo do 31.03.2019. Pri plačilu članarine imejte s seboj člansko izkaznico.

Članarino lahko nakažete tudi na društveni TRR.

 

 SKUPINSKO ZDRAVLJENJE

Tudi v letu 2019 bo društvo organiziralo skupinsko termalno zdravljenje v mesecu FEBRUARJU in SEPTEMBRU. Možno bo plačilo na obroke.

 

OBVESTILO!

Socialno – zdravstvena komisija in tajništvo društva obveščata, da imajo pravico do koriščenja počitniških kapacitet samo invalidi, ki so člani društva, v izjemnih primerih pa tudi bližnji svojci kot spremljevalci. Prednost do koriščenja kapacitet imajo tudi invalidi, ki teh kapacitet še niso koristili, predvsem pa težji in socialno šibkejši invalidi. Vsi, ki ste zainteresirani za koriščenje razpisanih kapacitet v letu 2019, se prijavite na posebni prijavnici, ki jo dobite v tajništvu, in jo oddate najpozneje do 31. januarja 2019. Sprejete prošnje bo reševala socialno – zdravstvena komisija po sprejetih pravilih in prosilce o rešitvi pismeno obvestila. Prijavnice za dodelitev počitniških kapacitet morajo biti obvezno izpolnjene v vseh točkah. Nepravilno izpolnjene prijavnice bo komisija označila za nepopolne in jih ne bo obravnavala. Podrobnejše informacije dobite v pisarni društva.

 

PROGRAM ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

Člane društva obveščamo, da bomo v letu 2019 nadaljevali z zdravstveno dejavnostjo za svoje člane; to je merjenje pritiska, sladkorja, holesterola in trigliceridov vsak

  1. PONEDELJEK V MESECU (razen meseca JULIJA in AVGUSTA, ko meritve zaradi dopusta odpadejo).

Društvo bo organiziralo predavanja s področja varovanja zdravja, sociale, fizioterapije, itd. predavali bodo priznani strokovnjaki s svojega področja.

Obvestila o predavanjih bodo pravočasno objavljena na oglasni deski v prostorih na Rozmanovi ulici 32a, ter v prostorih na Mestnih njivah 4a, 8000 Novo mesto.

 

  

PROGRAM REKREATIVNIH DEJAVNOSTI

Člane društva vabimo, da se udeležijo treningov športno rekreativnih dejavnosti:

VSAK DRUGI TOREK V MESECU bo organiziran POHOD, v vseh občinah, kjer deluje društvo.

VSAK PONEDELJEK bo ob 16. uri PIKADO za ženske, ob 17. uri pa PIKADO za moške.

OSTALE DEJAVNOSTI (ŠAH, BALINANJE,ROČNA DELA) SE ODVIJAJO PO DOGOVORU.

VSAK PRVI IN TRETJI PETEK od oktobra do aprila 2019 od 15.00 do 16.00 ure PLAVANJE na OŠ Grm.

 

Programi se odvijajo v prostorih društva na Mestnih njivah 4a, 8000 Novo mesto.

VABLJENI!

 

POČITNIŠKE KAPACITETE V LETU 2019