Počitniške kapacitete

OBVESTILO O OPROSTITVI TURISTIČNE TAKSE

Vse člane obveščamo, da so invalidi v slovenskih zdraviliščih in slovenskih počitniških krajih oproščeni plačila takse. Oprostitev se uveljavlja z veljavno člansko izkaznico društva. Za letovanje v Republiki Hrvaški pa poleg veljavne članske izkaznice potrebujete fotokopijo odločbe ZPIZ-a o stopnji invalidnosti.

Prijava na proste kapacitete bo možna po vnosu zasedenosti.

SIMONOV ZALIV- IZOLA

SIMONOV ZALIV- IZOLA

Apartma številka F15

SIMONOV ZALIV- IZOLA

Apartma številka B26

SIMONOV ZALIV- IZOLA

Apartma številka c5

SIMONOV ZALIV- IZOLA

Apartma številka D4

SIMONOV ZALIV- IZOLA

Apartma številka F17

SIMONOV ZALIV- IZOLA

Apartma številka c10

SIMONOV ZALIV- IZOLA

Apartma številka D1

SIMONOV ZALIV- IZOLA

Apartma številka B12

TERME ČATEŽ

TERME ČATEŽ

Hišica številka 117

TERME ČATEŽ

Hišica številka 118

TERME ČATEŽ

Hišica številka 103

TERME ČATEŽ

Hišica številka 119

TERME ČATEŽ

Hišica številka 171

TERME ČATEŽ

Hišica številka 174

TERME PTUJ

TERME PTUJ

Apartma številka G04

DOM ZDRAVJA RADENCI

DOM ZDRAVJA RADENCI

Apartma v nadstropju

DOM ZDRAVJA RADENCI

Apartma v prtličju

VILA GOLF- ROGAŠKA

VILA GOLF- ROGAŠKA

Apartma šteilka 28

FIESA

FIESA

Soba 103/1

POSEBNI SOCIALNI PROGRAM V LETU 2022

Kriteriji za koriščenje:

  • Zaposleni in brezposelni invalidi II. in III. kategorije
  • Zaposlene in brezposelne osebe s TO
  • Zaposlene in brezposelne osebe s statusom invalida po ZZRZI
  • Delovni invalidi I. kategorije, ki imajo dodatek za pomoč in postrežbo
  • lahko s spremljevalcem
  • Osebe s TO, ki imajo dodatek za pomoč in postrežbo – lahko s spremljevalcem
  • Delovni invalidi – upokojeni: I., II., III. kategorije, TO in ZZRZI

ŠMARJEŠKE TOPLICE

Hotel ŠMARJEŠKE TOPLICE

DOLENJSKE TOPLICE

Hotel KRISTAL DOL. TOPLICE