Zdravstvene dejavnosti

Merjenje pritiska, sladkorja, holesterola in trigliceridov

Člane društva obveščamo, da bomo v letu 2022 nadaljevali z zdravstveno dejavnostjo za svoje člane; to je merjenje pritiska, sladkorja, holesterola in trigliceridov vsak 2. ponedeljek v mesecu od 9:00 do 11:00.

Vsak 2. ponedeljek od 9-ih do 11-ih

Predavanja

Društvo bo organiziralo predavanja s področja varovanja zdravja, sociale, fizioterapije, itd. predavali bodo priznani strokovnjaki s svojega področja. Obvestila o predavanjih bodo pravočasno na spletni strani društva in na oglasni deski v prostorih na Mestnih njivah 4a, 8000 Novo mesto.

PREDAVANJA BODO OBJAVLJENA MED DOGODKI